MASLO´S FISHING

Štrkovisko Nemšová 2-3750-1-1

Štrkovisko Nemšová,

tiež jeden z moijch obľúbených revírov hlavne preto, že sa nachdza kúsok od môjho domu. Je to menšie jazierko s rozlohou 3,2 ha. Dno je vačšinou pokryté bahnom ale nájdu sa tu aj časti so štrkovým dnom. Zarybňuje sa pravidelne kaprom, osádzajú sa tu taktiež hniezda na víter zubáčov.

Výskyt rýb: Kapor, Štuka, Zubáč, Úhor, Sumec, Amur, Pleskáč malý, Lieň, Belice, Červenice, a každý rok sa nasadí pred pretekmi malých rybárov i zopár pstruhov dúhových.

Ak máte nejaké zážitky alebo úlovky z tohto revíru sem s nimi do diskusie: 

Komentář ke článku (0)

Vlára 2-4450-1-1

Rieka Vlára,

táto rieka je mojim najoblúbenejším revírom, bude asi hlavne tým, že tečie kúsok od môjho domu a už ako malé dieťa som tu chytal svojich prvých hrúzov a jalcov.

Popis revíru znie takto: Od vtoku do Váhu po hranicu s Českou republikou. Všetky prítoky sú odchovné.

Najkrajší úsek tohto revíru je od obce Horné Srnie po štátnu hranicu s Českou Republikou a tu chodím aj najviac.

Výskyt rýb: Podustva, Mrena severná, Jalec hlavatý a ostatné druhy, Pstruh potočný i dúhový (v malom počte). Nájdu sa tu i Ostrieže, sem tam nosáľ, kapor i šťuka. Vyskutujú sa tu i rôzne druhy hrúzov, hlaváčov, slíž, pĺž, čereble, samozrejme i belice. Tento rok sa nasádzal i plôdik lipňa timiánového.

Každý rok na jar ťahajú hore prúdom z Váhu húfy rýb, ktoré sa chcú v tejto riečke vytrieť. Samozrejme väčšina z týchto rýb, pri vačšej vode putuje späť do Váhu ale niečo predsa len zostáva.

Ak niekto bude mať nejaké zážitky alebo úlovky z tejto rieky, sem s nimi do siskusie:)

Komentář ke článku (14)

MENU